Skip to main content

Έρευνα & Ανάπτυξη

Με ένα προϋπολογισμό της τάξεως του 25% του κύκλου εργασιών της στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ αποτελεί μια κατ’ εξοχήν εξωστρεφή εταιρία που επενδύει στη καινοτομία. Η συνεχής συνεργασία με τους συνεργάτες της όπως εταιρίες, φορείς και θεσμικούς πελάτες έχει καλλιεργήσει διαρκείς, μακροχρόνιες και αμοιβαία ωφέλιμες συνέργιες. Η αφοσίωση στην έρευνα έχει καταστήσει την εταιρία πρωτοπόρα στην υιοθέτηση σύγχρονης τεχνολογίας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Συμπληρωματικά στην ανάπτυξη των δικών της “house-products”, η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ εξυπηρετεί ως εξωτερικός συνεργάτης δραστηριότητες R&D, παρέχοντας τόσο δυνατότητες Έρευνας και Ανάπτυξης όσο και της πολύτιμης τεχνογνωσίας που διαθέτει.

Κύριες Δραστηριότητες:

• Αναλογικός και ψηφιακός σχεδιασμός
• Σχεδιασμός RF
• Ενσωματωμένο (Embedded) Λογισμικό (C,C++, Embedded Linux, Windows CE & mobile)
• Ανάπτυξη FPGA
• Ασύρματα Πρωτόκολλα Επικοινωνίας (ZigBee, Wifi)
• Ανάπτυξη και υποστήριξη σε τεχνολογίες Microsoft (.NET, C#, WPF, WCF, ASP, Compact framework)
• Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων (Oracle and SQL Server)

Οι συνεργασίες της Prisma Electronics

περιλαμβάνουν πάνω από 100 πανεπιστήμια παγκοσμίως όπως τα :
University Henri Poincare, Vaxjo University, University of Patras, University of Pisa, NTU Athens, NTU Munchen, ITE Crete, University of Rome.
Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ συνεργάζεται με διάφορα βιομηχανικά και μη ερευνητικά κέντρα όπως τα: Fiat R&D Centre, Volvo Technology AB, Thales, and Kleeman, and Ultra-national Research, CERN (European Organization for Nuclear Energy, Geneve, CH), ESA (European Space Agency), Nordwijk, NL, και το Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος.

Ενδεικτικά Έργα

Valasia

Στις μέρες μας ραγδαίες κλιματεδαφικές αλλαγές έχουν διαταράξει δραματικά την ομαλή λειτουργία των «οικολογικών κύκλων», όπως αυτή του υδρολογικού, του αζώτου κτλ . Φαινόμενα όπως του «θερμοκηπίου» και του «ευτροφισμού», καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή αβιοτικων παραγόντων (όπως ατμοσφαιρική και εδαφική θερμοκρασία και υγρασία κτλ) που είναι οι κύριοι συντελεστές των κλιματεδαφικών αλλαγών.

Βάσει των ραγδαίων κλιματεδαφικών αλλαγών, τα οικοσυστήματα αδυνατούν να εγκλιματιστούν και να προσαρμοστούν εγκαίρως, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης. Τα πλέον εύθραυστα οικοσυστήματα στην διατήρηση της οικολογικής των ισορροπίας είναι τα δασικά οικοσυστήματα εξαιτίας της πολυπλοκότητας τους που οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα βιοποικιλότητας.

Σε αυτό το σημείο έρχεται η συλλογική σκέψη και συνεργασία της ομάδας μας που συνδυάζει έρευνα και τεχνολογία προκειμένου να μελετήσει με τον πιο ακριβή και καινοτόμο τρόπο αυτές τις κλιματεδαφικές αλλαγές αλλά και να προβλέψει την εξέλιξή τους. Περισσότερες πληροφοριες για το Valasia στο www.balasia.gr

Tο έργο συγχρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προέκυψε από την προκήρυξη της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝΙΙ).

EDUSAFE

Το EDUSAFE είναι ένα 4-ετές έργο Marie Curie ITN που εστιάζει στην έρευνα σχετικά με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας και της επαυξημένης πραγματικότητας κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης και έκτακτης ανάγκης για συντήρηση σε ακραία περιβάλλοντα (πυρηνικές εγκαταστάσεις, διάστημα, βαθέων υδάτων κλπ).

Σε αυτό το έργο, η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ είχε την αποστολή να αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης χρησιμοποιώντας την εταιρική της τεχνολογία PrismaSense, η οποία βασίζεται σε ασύρματα έξυπνα δίκτυα αισθητήρων για την παρακολούθηση φυσικών μεγεθών (ακτινοβολία, θερμοκρασία, υγρασία, CO2, οξυγόνο, πίεση αέρα, τον καπνό, καρδιακή συχνότητα, την αρτηριακή πίεση , κίνηση) και διαχειρίζεται σήματα ήχου και βίντεο, έτσι ώστε οι εποπτικές αρχές να αποκτήσουν την πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο, να αλληλεπιδρούν και να παρεμβαίνουν άμεσα.

Η αποστολή-λήψη δεδομένων πραγματοποιείται μέσα από μια φορητή συσκευη, η οποία προσαρμόζεται στη ζώνη του κάθε τεχνικού και κατασκευάζεται από την Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ.

MEPS

Το έργο MEPS (Μικρο-Δορυφορικό Σύστημα Ηλεκτρικής Προώθησης) είναι ένα 3-ετές έργο με στόχο την κατασκευή ενός υποσυστήματος προώθησης, το οποίο βασίζεται σε ένα σύστημα προώθησης χαμηλής ισχύος.

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ, ως υπεργολάβος για τον επικεφαλής εταίρο του έργου Alta S.p.A (Ιταλία), έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την παράδοση μιας πρωτότυπης Μονάδα Επεξεργασίας Ισχύος (PPU) για το μικρο-δορυφόρο, σε συνδυασμό με 2 ακόμη Ελληνικές επιχειρήσεις, τη Sitael Hellas και την Inasco.

"Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχουμε δημιουργήσει ένα τυποποιημένο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να παράγει πιστοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα για χρήση στο διάστημα", Θανάσης Πότσης (Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών ‘ΕΒΙΔΙΤΕ’).

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ είναι μέλος:


JOIN OUR MAILING LIST

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ
Λ. Δημοκρατίας 87 Τ.Κ. 68132,
Αλεξανδρούπολη, Έβρος 
Τηλέφωνο: +30 255 10 35 013
Fax: +30 255 10 34 916